Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu se zraněním a řešíte odškodnění? Přečtěte si tento článek k orientaci ve svých právech.

Nezaviněná dopravní nehoda

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním zakládá obvykle právo oběti autonehody na odškodnění újmy na zdraví. Výše odškodnění při dopravní nehodě se samozřejmě liší podle vážnosti újmy na zdraví, ale odškodnění může žádat i poškozený lehkým zraněním, například pohmožděninami nebo natažením krční páteře. Právní základ odškodnění zranění při nezaviněné dopravní nehodě poskytuje občanský zákoník a zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Odškodnění zranění při dopravní nehodě

Odškodnění po nezaviněné autonehodě zahrnuje řadu náhrad, kdy je však nutné zkoumat každý případ individuálně a posoudit, které z náhrad je oběť autonehody oprávněna žádat k odškodnění.

Nezaviněná dopravní nehoda a nejčastěji uplatňované náhrady za zranění:

Bolestné po autonehodě:

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví. U lehkých zranění typu pohmožděnin dosahuje řádů jednotek tisíc, u běžných zranění v řádech desítek tisíc korun a u velmi vážných zranění až v řádech statisíců korun. Bolestné po autonehodě lze již hodnotit po propuštění z prvotní hospitalizace nebo po prvotním ošetření a není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti.

Ušlý výdělek:

Může žádat k odškodnění zaměstnanec i OSVČ za dobu neschopnosti k práci. U OSVČ není podstatné k uplatnění, že není účasten nemocenského pojištění a nebyly tak vyplácena nemocenské dávky. Odškodnění této náhrady se uplatňuje po skončení pracovní neschopnosti (při dlouhotrvající pracovní neschopnosti lze žádat zálohu na odškodnění od pojišťovny). Kromě odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti lze řešit také tzv. rentu, což je náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, když se prokáže pokles příjmů po skončení pracovní neschopnosti v souvislosti s utrpěnou autonehodou.

Náklady léčení, cestovné a náklady péče:

Nezaviněná dopravní nehoda obvykle zakládá právo poškozeného žádat odškodnění nákladů léčení (medikamenty, regulační poplatky, zdravotnické pomůcky, apod.) a také náhradu cestovného do zdravotnických zařízení pro léčbu zranění utrpěného autonehodou.

Pokud oběť autonehody není schopna po určitou dobu sebeobsluhy po návratu z hospitalizace a potřebuje pomoc při oblékání, umývání, zajištění nákupu, apod., pak lze žádat odškodnění nákladů péče o nesoběstačnou osobu.

Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky po dopravní nehodě)

Obvykle nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy, které se hodnotí zpravidla rok od autonehody, kdy poškozený trpí trvalými zdravotními následky v souvislosti s utrpěnou nezaviněnou autonehodou. Odškodnění ztížení společenského uplatnění je zpravidla také vyšší než bolestné po autonehodě.

Zejména při řešení odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) doporučujeme za účelem výpočtu využít znalecký posudek specializovaného znalce. V opačném případě je výpočet realizován na formulář pojišťovny, kdy se setkáváme v odškodňovací praxi s chybami ve výpočtech a nastává tak zbytečné krácení odškodnění pro poškozeného. Nezaviněná dopravní nehody představuje pro poškozeného také řešení odborných medicínských otázek a výpočtových mechanismů odškodnění.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek k hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Právní pomoc při dopravní nehodě

Kde uplatnit odškodnění

Odškodnění zranění při dopravní nehodě uplatňujte u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Jedná se obvykle o rychlejší a snadnější řešení než uplatnění odškodnění u viníka nehody. Nezaviněná dopravní nehoda zakládá právo poškozeného žádat odškodnění přímo od pojišťovny dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Šetření autonehody se zraněním

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním představuje obvykle řešení autonehody v přestupkovém nebo trestním řízení. Doporučujeme poškozeným být aktivní a zajímat se o stav vyšetřování autonehody. V některých případech neposkytne pojišťovna odškodnění až do doby, kdy je stanoven viník autonehody rozhodnutím policie nebo trestního soudu. Poškození mají v trestním řízení například právo nahlížet do trestního spisu. Poškozený se může také nechat zastoupit zmocněncem, který má řadu práv k ochraně poškozeného.

Konzultace s právníkem zdarma a online

Řešíte odškodnění za zranění při dopravní nehodě, kterou jste nezavinili? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Poskytneme vám konzultaci zdarma s právníkem.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies