Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Zranění spolujezdce a odškodnění z povinného ručení

zranění spolujezdce

Jste spolucestující ve vozidle nebo na motorce, který utrpěl zranění při dopravní nehodě? Poradíme, jak na získání maximální výše odškodnění při zranění spolujezdce.

Autonehoda a zranění spolujezdce

Pokud dojde k dopravní nehodě a spolujezdec utrpí zranění, vzniká mu obvykle právo na odškodnění. Nárok na odškodnění spolujezdce je zakotven v případě dopravní nehody v občanském zákoníku a v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Je důležité vědět, že právo na odškodnění má spolujezdec nejen v případě vážných zranění, ale i u lehčích případů, jako jsou například pohmožděniny. Nicméně, výše odškodnění může být snížena v situacích, kdy spolujezdec nebyl připoután nebo když vědomě jel s opilým řidičem. V situacích, kdy dojde k vážnější autonehodě, je obvykle zahájeno trestní řízení proti viníkovi nehody.

Nevíte si rady? Využijte rychlou konzultaci zdarma s naším právníkem:

Kde žádat odškodnění

Odškodnění za zranění spolujezdce v důsledku dopravní nehody je možné uplatnit u pojišťovny vozidla, ve kterém se poškozený nacházel, a to na základě objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla nebo u pojišťovny vozidla viníka nehody, a to vždy v rámci povinného ručení. Pojišťovny často vyžadují, aby byl nehodový děj nejprve posouzen policií nebo přestupkovým orgánem, než poskytnou odškodnění spolujezdci.

Právník radí: Mnoho poškozených si mylně myslí, že musí uplatnit nárok na odškodnění za škodu na zdraví v rámci trestního řízení proti viníkovi nehody. Ve skutečnosti však není poškozený povinen postupovat tímto způsobem. Odškodnění se primárně řeší s pojišťovnou vozidla.

odškodnění po dopravní nehodě 2024

Jaké náhrady lze uplatnit?

Zranění spolujezdce při autonehodě může představovat řešení těchto náhrad:

 • Bolestné slouží jako kompenzace za nemajetkovou škodu, jejím úkolem je ulehčit fyzické i psychické strádání způsobené nehodou. Požádat o bolestné je možné hned po první lékařské péči následující po dopravní nehodě. Pro získání této náhrady není nezbytné čekat na dokončení doby pracovní neschopnosti nebo celkového uzdravení.
 • Ušlý výdělek, známý také jako ztráta na výdělku, se vypočítává jako rozdíl mezi průměrným příjmem poškozeného před dopravní nehodou a již obdrženou náhradou mzdy od zaměstnavatele spolu s vyplacenými nemocenskými dávkami. Tuto náhradu může požadovat jak zaměstnanec, tak i osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která pro tento účel nepotřebuje formální potvrzení o pracovní neschopnosti.
 • Náhradu nákladů za péči o osobu, která se po autonehodě stala závislou na pomoci druhých, lze požadovat, pokud byl poškozený na určitou dobu nucen spoléhat na asistenci blízkých. Tato pomoc obvykle zahrnuje pomoc při oblékání, vaření, osobní hygieně, udržování domácnosti a zajišťování nákupů.
 • Náklady léčení lze požadovat po jejich zaplacení, a to prostřednictvím předložení kopie dokladů o zaplacení pojišťovně. Možné je získat odškodnění za léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapeutické služby a další související náklady na léčbu.
 • Cestovné spojené s návštěvami lékaře je možné uplatnit po provedení cesty do zdravotnického zařízení.
 • Ztížení společenského uplatnění, známé také jako trvalé následky, lze uplatňovat zhruba rok po autonehodě, v případě, že poškozený stále trpí zdravotními komplikacemi. Tato náhrada obvykle představuje nejvyšší částku, kterou lze za nemajetkovou újmu získat.

Právník radí: Obvykle nelze uplatnit všechny nároky na odškodnění za zranění současně, neboť každý typ náhrady má svůj specifický časový rámec pro uplatnění. Z tohoto důvodu je vhodné konzultovat vaši situaci s právním specialistou, který vám poskytne přesné informace a radu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám a okolnostem.

Podívejte se také na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem, které přináší rady a tipy k úspěšnému odškodnění:

Bolestné je nejčastěji uplatňovanou náhradou

Nárok na odškodnění bolestného pro spolujezdce je zakotven v občanském zákoníku, a pro výpočet výše náhrady se používá Metodika Nejvyššího soudu pro náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika každému typu zranění spolujezdce přiřazuje určitý počet bodů. Pokud poškozený utrpěl více zranění, body se sčítají. Hodnota jednoho bodu se ročně aktualizuje a vychází z jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za předchozí kalendářní rok.

Pro rok 2023 byla hodnota jednoho bodu stanovena na 403,53 Kč.

Níže uvádíme příklady odškodnění za bolestné pro zranění utrpěná při autonehodě v roce 2023:

Zhmoždění levého kolene má hodnotu 10 bodů4.035 Kč
Zlomenina žebra má hodnotu 20 bodů8.071 Kč
Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu má hodnotu 20 bodů8.071 Kč
Podvrtnutí a natažení krční páteře má hodnotu 30 bodů12.106 Kč
Zhmoždění sleziny má hodnotu 50 bodů20.177 Kč
Těžký otřes mozku má hodnotu 60 bodů24.212 Kč
Popálení 6 % povrchu těla II. stupně má hodnotu 100 bodů40.353 Kč
Dislokovaná zlomenina diafýzy holenní kosti má hodnotu 150 bodů60.530 Kč
Drtivé poranění kolene má hodnotu 200 bodů80.706 Kč

Zvýšení bolestného

V případě komplikací během léčby je možné navýšit základní bodové hodnocení bolestného za utrpěná zranění:

 • Lehká komplikace, která vyžaduje krátkodobou léčbu, může způsobit zvýšení bolestného až o 5 %.
 • Středně závažná komplikace, vyžadující další operaci nebo dlouhodobou léčbu, může vést ke zvýšení až o 10 %.
 • Závažná komplikace, která si vyžádá intenzivní léčbu nebo více reoperací, může znamenat zvýšení bolestného až o 15 %.
 • Těžká komplikace, ohrožující život poškozeného nebo závažně ohrožující jeho zdraví, může přinést zvýšení bolestného až o 20 %.

Pro správné stanovení navýšení bolestného v důsledku komplikací léčby je doporučeno obrátit se na specializovaného znalce, který zajistí přesný výpočet odškodnění.

Pro naše klientky vždy zajistíme a uhradíme posudek k výpočtu bolestného od našeho spolupracujícího znalce.

zranění spolujezdce

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě se vyhodnocuje dle Metodiky Nejvyššího soudu pro náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Obecně platí, že odškodnění za méně vážné trvalé následky se pohybuje od 150.000,- Kč do 300.000,- Kč. Pro středně závažné následky se částka obvykle pohybuje mezi 300.000 Kč a 1.000.000 Kč, zatímco u nejzávažnějších případů může odškodnění dosáhnout i milionů korun. Důležité je upozornit, že konkrétní výše odškodnění se odvíjí od řady faktorů a měla by být určena individuálně pro každý případ. Pro lepší přehlednost předkládáme následující tabulku:

Právník radí: Klíčem k přesnému výpočtu odškodnění za ztížení společenského uplatnění je znalecký posudek, který se řídí Metodikou Nejvyššího soudu pro náhradu nemajetkové újmy na zdraví.

Co když je viníkem nehody manžel nebo manželka?

Odškodnění za zranění v rámci povinného ručení vozidla může po autonehodě požadovat také manžel nebo manželka řidiče, pokud byli zranění jako spolujezdci. Není podstatné, jestli byl řidič určen viníkem dopravní nehody. Toto právo je stanoveno zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Je důležité, že každý případ vyžaduje individuální posouzení pro určení příslušného odškodnění.

Právní pomoc pro spolujezdce

Řešíte zranění spolujezdce při dopravní nehodě? Naše právní pomoc začíná bezplatnou konzultací, při které posoudíme případ oběti dopravní nehody. Během této konzultace poskytneme informace o možnostech uplatnění odškodnění pro spolujezdce.

Pokud se rozhodnete pro naše právní služby při vymáhání odškodnění, bude naše spolupráce založena na těchto zásadách:

 • Pokud nevymůžeme žádné odškodnění, neúčtujeme klientovi žádnou odměnu.
 • Zajistíme a zaplatíme znalecký posudek od expertů, se kterými spolupracujeme, aby byla zajištěna přesnost výpočtu odškodnění.
 • Klient platí pouze podílovou odměnu z úspěšně získaného odškodnění, což je v rozmezí 5 až 10 % v případě mimosoudního vyrovnání.
 • Komunikace s klienty probíhá rychle a efektivně, převážně online, což zajišťuje plynulý průběh celého procesu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies