Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Žádejte odškodnění nemajetkové újmy po dopravní nehodě

Poškozený po nezaviněné autonehodě může žádat odškodnění nemajetkové újmy při újmě na zdraví. Jaké náhrady nemajetkové újmy může uplatňovat poškozený u pojišťovny viníka nehody z tzv. povinného ručení?

Při ublížení na zdraví je poškozený oprávněn uplatňovat jako náhrady nemajetkové újmy zejména odškodnění bolesti, které lze hodnotit již po prvním ošetření nebo hospitalizaci a odškodnění ztížení společenského uplatnění, což je odborný pojem pro trvalé zdravotní následky, které se určuje zpravidla rok od dopravní nehody.

Mimo náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění lze také žádat odškodnění další nemajetkové újmy. Dle Nejvyššího soudu lze uplatňovat další nemajetkovou újmu mimo náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění ve výjimečných situacích, např. nečekaně závažné komplikace spojené s léčením a z nich plynoucí omezení, jako je mnohatýdenní přišití končetiny v nepřirozené poloze za účelem tvorby a přenosu laloků při rekonstrukční chirurgii, nemožnost zúčastnit se pracovní či studijní stáže, sportovního utkání nebo jiné pro poškozeného významné plánované aktivity, potrat těhotné poškozené způsobený psychickým otřesem, nikoli dopravní nehodou samotnou.

Chci získat odškodnění nemajetkové újmy

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies