Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Významný nález Ústavního soudu: Doba pronájmu náhradního vozidla při totální škodě

Ústavní soud vydal nález k posílení práv poškozených dopravní nehodou při řešení totální škody na vozidle. Obecně pojišťovny viníků nehod odmítají poskytnout odškodnění z povinného ručení za pronájem náhradního vozidla poškozeným po sdělení, že škoda na vozidle bude řešena jako totální.

V odškodňovací praxi nastávají případy, kdy je poškozenému pojišťovnou viníka nehody sděleno, že škoda na vozidle bude řešena jako totální, avšak poškozený je následně několik týdnů bez finančních prostředků ke koupi nového vozidla než je poskytnuto odškodnění. Poškozenému však není pojišťovnou viníka nehody přiznáno právo na náhradní vozidlo od rozhodnutí o totální škodě po výplatu odškodnění, což způsobuje poškozenému obtíže v běžném životě, kdy nemůže například dojíždět do zaměstnání vozidlem nebo vozit děti do školy.

Ústavní soud apeluje na soudy, aby rozhodovaly tyto spory více dle „zdravého rozumu“ a okolností každého případu. Nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2018 (spisová značka I. ÚS 3831/17) výslovně stanovuje, že: „Výklad a aplikace práva nemohou být odtrženy od reálného života a musí zohlednit tu skutečnost, že ne každý poškozený je natolik solventní, aby si mohl dovolit zakoupit nové vozidlo, bez toho aniž by čekal na zaslání finančních prostředků od pojišťovny. Premisa odvolacího soudu by v podstatě mohla platit pouze v případě, že by soud zjišťoval majetkové poměry poškozeného a usoudil, že tento si může dovolit pořídit nové vozidlo, aniž by čekal na výplatu jistiny. V opačném případě trvá na straně poškozeného stav, kdy nemůže v důsledku dopravní nehody čerpat z užitků poskytovaných mu znehodnoceným vozidlem.“

Vítáme uvedený nález Ústavního soudu k posílení práv poškozených dopravní nehodou.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies