Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Poškození mají právo na odškodnění tržního rozdílu hodnoty vozidla po autonehodě

Ústavní soud v nedávné době vydal zásadní rozhodnutí, které posiluje práva poškozených dopravní nehodou při odškodnění věcné škody na vozidle.

Ústavní soud vymezil, že za skutečnou škodu na vozidle je nutné považovat i rozdíl mezi tržní hodnotou vozidla před dopravní nehodou a tržní cenou vozidla po jeho opravě.

Krátce k podstatě sporu: Při dopravní nehodě došlo k poškození vozidla, které bylo řešeno jeho opravou. Poškozené dopravní nehodou byly proplaceny pojišťovnou viníka dopravní nehody náklady na opravu vozidla. Poškozená si však nechala vypracovat znalecký posudek, ze kterého vyplývalo, že následkem dopravní nehody došlo ke snížení tržní hodnoty vozidla o cca 100.000,- Kč, přestože bylo vozidlo opraveno.

Obecné soudy nevyhověly poškozené s žádostí o odškodnění tohoto rozdílu v tržní hodnotě vozidla. Ústavní soud se však postavil na stranu poškozené s poukazem, že při odškodnění je nutné brát v potaz i sociální a ekonomickou realitu, kdy poškozený má obecně právo i na odškodnění tržního rozdílu hodnoty vozidla před dopravní nehodou a po jeho opravě.

Uvedené rozhodnutí Ústavního soudu představuje zásadní rozhodnutí v rámci odškodňovací praxe věcné škody na vozidle.

Více informací o odškodnění

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies