Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Právní pomoc při dopravní nehodě

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu a potřebujete právní pomoc? Přečtěte si tento článek a zjistěte více informací.

Dopravní nehoda se zraněním

Poskytujeme právní pomoc při dopravní nehodě se zraněním třetí osoby. Poškozeným zraněním při autonehodě můžeme poskytnout komplexní právní pomoc. Prvotní konzultaci poskytujeme vždy zdarma a právní pomoc při dopravní nehodě poskytujeme také online bez nutnosti osobní schůzky. Odškodnění lze žádat jak za těžká zranění, tak lehké újmy na zdraví typu pohmožděnin, natažení krčního páteře a lehkého otřesu mozku.

Právní pomoc při dopravní nehodě

Právní pomoc při dopravní nehodě

Právní pomoc poškozeným autonehodou s ublížením na zdraví lze rozdělit do tří oblastí:

 1. Vymáhání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody;
 2. Zastoupení poškozeného v trestním řízení vůči viníkovi nehody; a
 3. Případné jednání s viníkem nehody k poskytnutí finanční kompenzace mimo odškodnění.

U každého případu oběti dopravní nehody individuálně posuzujeme vhodnost postupu a rozsah potřebné právní pomoci. Odškodnění po autonehodě se zraněním vymáháme dle zásady “žádná výhra, žádná odměna”. Tato zásada znamená, že jestliže pro poškozeného nevymůžeme žádné odškodnění, nehradí nám žádnou odměnu.

 

Odškodnění po autonehodě se zraněním

Právní pomoc při dopravní nehodě se zraněním reprezentuje vymáhání především odškodnění, kdy nejčastěji je vymáháno odškodnění:

 1. Bolestné;
 2. Ušlý výdělek;
 3. Náklady léčení;
 4. Cestovné;
 5. Náklady péče;
 6. Trvalé následky (ztížení společenského uplatnění).

U každé z těchto náhrad je nutné zkoumat, kterou je oprávněn žádat konkrétního poškozený a v jaký časový okamžik. Výše uvedené náhrady jsou obvykle uplatňované náhrady, kdy lze žádat k odškodnění i další náhrady.

Pro oběti autonehod zajišťujeme:

 • znalecké posudky od specializovaných znalců k určení odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění;
 • vymáhání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení.

Odškodnění vymáháme primárně mimosoudně, kdy soudní vymáhání zahájíme pouze po předchozí a pečlivé domluvě s poškozeným. Z naší odškodňovací praxe jsme si vědomi, že poškození si přejí většinou vymoci odškodnění zejména mimosoudně, a proto klademe důraz na splnění tohoto cíle klienta.

Především doporučujeme poškozeným, aby náhrady bolestného a trvalých zdravotních následků (ztížení společenského uplatnění) bylo stanoveno specializovaným posudkem dle Metodiky Nejvyššího soudu. Tyto znalecké posudky zajišťují pro poškozeného kvalifikovaný výpočet odškodnění, kdy bez využití posudků se setkáváme v praxi se zbytečným krácením odškodnění. Náklady znaleckých posudků lze uplatnit k úhradě pojišťovně vozidla viníka nehody jakožto účelně vynaložený náklad.

Nezaviněná dopravní nehoda se zraněním

Zmocněnec poškozeného v trestním řízení

V některých případech, kdy viník odmítá svou odpovědnost za autonehodu, odmítá pojišťovna plnit odškodnění poškozenému. V takovém případě je vhodné se nechat zastoupit zmocněncem v trestním řízení, který má řadu procesních práv k ochraně poškozeného. Zmocněnec poškozeného se může účastnit výslechu obviněného řidiče, svědků, nahlížet do spisu, předkládat důkazy, účastnit se hlavního líčení, apod.

Právní pomoc při dopravní nehodě tak může mít přesah také do trestního práva k ochraně zájmů poškozeného autonehodou. Nepodceňujte vliv závěrů trestního řízení na případné negativní dopady na výši odškodnění po dopravní nehodě.

 

Jednání s viníkem nehody

V odškodňovací praxi se lze setkat také s případy, kdy viník nehody aktivně osloví poškozeného s návrhem poskytnutí finanční kompenzace. Cílem viníka nehody je zpravidla dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání nebo nižšího trestu, a proto často tuto kompenzaci nabízí poškozenému. Pro ochranu práv poškozeného je vhodné finanční kompenzaci podmínit sepsáním dohody, která najisto vymezí, že finanční kompenzace je poskytována nad rámec odškodnění z povinného ručení. Jinak by hrozilo, že by pojišťovna provedla zápočet takto poskytnuté finanční kompenzace na odškodnění.

Právní pomoc při dopravní nehodě může také znamenat jednání s viníkem autonehody nebo jeho obhájcem. Je vždy na rozhodnutí poškozeného, zda chce takovou kompenzaci přijmout nebo nikoliv.

 

Právní pomoc poškozeným online

Potřebujete právní pomoc při dopravní nehodě se zraněním? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Právní pomoc obětem autonehod poskytujeme také online. Nejprve realizujeme konzultaci zdarma k vašemu případu.

 

Konzultace zdarma s právníkem

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies