Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění ušlého výdělku po autonehodě

V důsledku újmy na zdraví utrpěné dopravní nehodou dochází poměrně často k výpadku příjmu poškozeného. Jak se domoci odškodnění ušlého příjmu?

Občanský zákoník tak stanovuje právo poškozeného žádat odškodnění ušlého výdělku. Pojem ušlého výdělku se nevztahuje pouze na mzdu nebo plat zaměstnance, ale i příjem z podnikání.

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu, tj. nemocenské dávky a náhrady od zaměstnavatele.

Vznik práva na odškodnění ušlého výdělku se vztahuje na uznání pracovní neschopnosti poškozeného ošetřujícím lékařem a zaniká rozhodnutím ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Ke stanovení výše náhrady ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je nutné provést výpočet průměrného výdělku poškozeného. Je-li poškozený zaměstnán, pak se postupuje při určení průměrného výdělku dle zákoníku práce. U podnikatelů se obecně vychází z daňového přiznání. Při výpočtu průměrného výdělku pomůže kvalifikovaná účetní.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies