Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Pozor na nesprávné odškodnění bolestného po autonehodě

odškodnění bolestného

Řešíte odškodnění bolestného po autonehodě? Poradíme, jak na správný postup k získání maximálního odškodnění.

Co je odškodnění bolestného

Bolestné je jedna z náhrad nemajetkové újmy pro oběť nezaviněné autonehody, kterou lze žádat obvykle jako první k odškodnění. Jejím cílem je kompenzovat především fyzické utrpení, které vzniklo následkem dopravní nehody. Odškodnění bolestného je vypláceno v penězích.

Kdo a kdy může žádat bolestné

Bolestné může zpravidla žádat zraněný, který nebyl policií určen výlučným viníkem dopravní nehody. Na bolestné má právo také poškozený, který utrpěl pouze lehká zranění. Bolestné lze žádat obvykle již po prvním lékařském vyšetření po dopravní nehodě, kdy není nutné vyčkávat na ukončení pracovní neschopnosti. Výše odškodnění bolestného se odvíjí od závažnosti zranění. Za pohmožděniny lze získat také finanční kompenzaci. U běžných zranění zlomenin lze žádat odškodnění v řádech desítek tisíc korun a u nejzávažnějších zranění až v řádech statisíců korun.

Odškodnění bolestného lze vymáhat u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení nebo přímo u viníka nehody. Doporučujeme vymáhat odškodnění od pojišťovny, protože to je rychlejší a snazší postup než vymáhat odškodnění přímo u viníka nehody. Tento postup umožňuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Nevíte si rady se získáním bolestného po autonehodě? Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem.

odškodnění po dopravní nehodě

Jak se bolestné odškodňuje v praxi a chyby ve formulářích

Pro výpočet bolestného po dopravní nehodě se využívá Metodika Nejvyššího soudu, která stanoví každému zranění určitý počet bodů dle závažnosti poranění. Hodnota jednoho bodu se každý rok mění a odvozuje se od jednoho procenta průměrné hrubé mzdy za kalendářní rok, který předcházel roku, ve kterém vzniklo zranění. V roce 2021 byla průměrná mzda 37.839,- Kč. Pokud jste se stali obětí autonehody a utrpěli jste zranění v roce 2022, hodnota jednoho bodu bude činit částku 378,39 Kč.  

Po vzniku autonehody obvykle pojišťovna vozidla viníka nehody zašle poškozenému formulář k odškodnění bolestného společně s pokyny, jak má postupovat. Zraněný poté požádá o vyplnění formuláře svého ošetřujícího lékaře. Následně vyplněný formulář poškozený zašle pojišťovně a poté získá nějaké odškodnění bolestného.

Tento postup nepovažujeme za zcela vhodný, protože se u něj často setkáváme s těmito chybami ve vyplnění formulářů pojišťovny:

  • opomenutí bodů za operační zákroky;
  • chybějící zranění po autonehodě;
  • neuplatnění oprávněného zvýšení bolestného pro zdravotní komplikace.

V důsledku špatného výpočtu poškozený obdrží nižší finanční kompenzaci, než na kterou mu vzniklo právo. Ošetřující lékař poškozeného zpravidla není dostatečně vyškolen pro výpočty bolestného dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

 

Jak na správný výpočet odškodnění bolestného

Za nejvhodnější řešení získání odpovídajícího odškodnění považujeme kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví dle Metodiky, který vypracuje znalecký posudek.

Pro naše klienty tento posudek vždy zajišťujeme, abychom získali pro poškozené nejvyšší možné odškodnění bolestného po autonehodě. Náklad tohoto posudku také hradíme za poškozeného klienta, protože nám tento náklad na posudek následně uhradí pojišťovna.

Zvýšení odškodnění bolestného

Znalec nebo ošetřující lékař může určit, kolik bodů náleží poškozenému za utrpěná zranění a následně bolestné zvýšit, pokud se následkem dopravní nehody objeví nečekané komplikace:

  • Komplikace lehká – zvýšení do 5 %: nemá prokazatelný vliv na celkový stav. Vyžaduje pouze krátkodobou léčbu, nedochází zde k prodloužení léčby pro základní diagnózu.
  • Komplikace středně závažná – zvýšení do 10 %: může prodloužit léčení pro základní diagnózu. Vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci.
  • Komplikace závažná – zvýšení do 15 %: – v akutní fázi nastane výrazné zhoršení zdravotního stavu. Zranění vyžaduje intenzivní léčbu místní nebo celkovou, více reoperací.
  • Komplikace těžká – zvýšení do 20 %: přechodně ohrožuje život, závažně ohrožuje zdraví.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc poškozeným

Utrpěli jste zranění během dopravní nehody, kterou jste nezavinili? Přejete si získat odpovídající odškodnění a potřebujete právní pomoc? Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. V naší kanceláři se specializujeme na zastupování obětí dopravních nehod. Váš případ zdarma posoudíme a navrhneme vhodný postup pro získání odškodnění bolestného.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies