Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Pojišťovna nehradí veškeré škody a náhrady z povinného ručení

Jsou veškeré škody a náklady hrazeny poškozenému z povinného ručení pojišťovnou? Bohužel tomu tak není ve všech případech.

Byť poškozený dopravní nehodu nezavinil, je možné, že i tak poškozenému nebudou přiznány veškeré náhrady. V mnohých případech dochází k tomu, že se dopravní nehoda nehodnotí jako přestupek, nýbrž jako trestný čin (ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.), čímž je případ řešen v rámci trestního řízení.

Poškozený se nechá v trestním řízení často právně zastoupit advokátem k ochraně jeho zájmů. Zde lze však narazit na komplikace, neboť náklady právního zastoupení v trestním řízení nebudou pravděpodobně uhrazeny poškozenému pojišťovnou viníka nehody s ohledem na nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies