Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Odškodnění za smrt při dopravní nehodě

Odškodnění za smrt při dopravní nehodě

Odškodnění pozůstalých po oběti autonehody je poměrně složitý proces. V tomto článku získáte více informací ke snadnější orientaci ve spleti paragrafů.

Trestní řízení vůči viníkovi nehody

Když nastane dopravní nehoda s usmrcením oběti, která nehodu nezavinila, pak obvykle nastává trestní stíhání viníka nehody pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. Odškodění za smrt při dopravní nehodě má tedy přesah do trestního řízení. Zásadní k posouzení nehodového děje je znalecký posudek z oboru dopravy, který si zpravidla police nechá vypracovat. Trestní řízení u policie v rámci fáze prověřování a vyšetřování trvá obvykle několik měsíců.

Pozůstalí po zemřelém následkem nezaviněné autonehody by měli být aktivní v trestním řízení a zajímat se o stav vyšetřování autonehody. Pozůstalí mají procesní práva poškozených stanovených trestním řádem, a proto se mohou nechat zastoupit zmocněncem, který se následně účastní výslechu viníka nehody a účastní se také prostudování spisu.

Závěry trestního řízení požaduje pojišťovna vozidla viníka nehody k poskytnutí odškodnění pozůstalým, a proto doporučujeme nepodceňovat účast na trestním řízení.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Odškodnění za smrt při dopravní nehodě

Pozůstalí po zemřelém následkem autonehody mohou žádat tyto náhrady dle občanského zákoníku:

  1. Odškodnění duševních útrap;
  2. Náklady pohřbu;
  3. Náklady na výživu pozůstalým.

Každý případ odškodnění za smrt při dopravní nehodě je individuální, kdy je nutné správně posoudit, které náhrady a v jaké výši lze uplatnit u konkrétního pozůstalého.

Odškodnění pozůstalých je vhodné uplatnit přímo na pojišťovně vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení, což umožňuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jedná se o rychlejší a pro pozůstalé obvykle psychicky méně náročné řešení než podání žádosti o odškodnění přímo u viníka nehody.

Odškodnění duševních útrap

Odškodnění duševních útrap představuje zpravidla náhradu nemajetkové újmy pro blízké příbuzné zemřelého (manželka, děti, rodiče, vnuci, případně též synovci, teda, švagr, aj.). K odškodnění duševních útrap je nutné prokázat fungující rodinné vztahy mezi zesnulým a pozůstalými, kteří žádají odškodnění. Rodinné vztahy se prokazují čestnými prohlášeni, rodinnými fotografiemi a dalšími důkazy.

Obvyklá výše mimosoudního odškodnění za smrt při dopravní nehodě u této náhrady činí 500.000,- Kč až 800.000,- Kč u nejbližších pozůstalých (manželka, rodiče a děti), a to u běžných fungujících rodinných vztahů.

Tato náhrada je často předmětem náročného vyjednávání s pojišťovnou, kdy je potřebná vhodná právní argumentace a předložení důkazů, kdy výjimkou nejsou ani mimosoudní osobní jednání mezi právníky pozůstalých a právníky pojišťovny.

Dopravní nehoda se zraněním

Náklady pohřbu a výživa pro pozůstalé

Odškodnění za smrt při dopravní nehodě zahrnuje také odškodnění nákladů pohřbu, což znamená především náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní poplatky, nákup květin, smuteční hostina a zřízení pomníku. Doporučujeme tedy si uchovat veškeré účtenky za tyto náklady.

U některých pozůstalých lze uplatnit odškodnění výživy, pokud byl zemřelý povinen poskytovat výživu některému z pozůstalých (obvykle manželka nebo nezletilé děti). Náhrada náleží pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu a tím, co by poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho zranění nedošlo.

Jednání s viníkem nehody

Odškodnění za smrt při dopravní nehodě nemusí znamenat “pouze” řešení odškodnění s pojišťovnou a účast v trestním řízení, ale také jednání přímo s viníkem autonehody. V praxi nastávají situace, kdy se viník autonehody obrátí přímo na pozůstalé s omluvou a nabídkou finanční kompenzace. Pokud taková situace nastane a pozůstalí jsou ochotni přijmout kompenzaci, pak musí být finanční kompenzace poskytnuta na základě písemné dohody, která stanoví, že finanční kompenzace je poskytnuta nad rámec odškodnění z povinného ručení. V opačném případě hrozí, že pojišťovna započte takto poskytnutou kompenzaci na odškodnění z povinného ručení.

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Komplexní právní pomoc

Řešíte tuto životní situaci? Můžete nás kontaktovat ke konzultaci s právníkem zdarma. Odškodnění za smrt při dopravní nehodě patří mezi naše právní specializace, kdy poskytujeme pozůstalým komplexní právní pomoc při vymáhání odškodnění, zastoupení v trestním řízení a případném jednání s viníkem autonehody.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies