Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění při dopravní nehodě za bezplatně poskytované práce

Nový občanský zákoník umožňuje požadovat odškodnění v situacích, kdy poškozený následkem dopravní nehody nemůže vykonávat práce, které před dopravní nehodou bezplatně poskytoval pro druhého.

Nový občanský zákoník vymezuje, že pokud konal poškozený bezplatně práce pro jiného v jeho domácnosti nebo závodu, nahradí škůdce této jiné osobě peněžitým důchodem, oč přišla.

Příkladem této náhrady je situace, kdy poškozený újmou na zdraví již nemůže bezplatně vypomáhat v domově důchodců například úklidem, který dříve bezplatně poskytoval.

Účelem této náhrady je zajištění odškodnění pro tzv. sekundární oběti. Sekundární obětí se rozumí poškozený, který přímo neutrpěl újmu na zdraví a jeho náhrada je tedy odvozená.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies