Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění ušlého výdělku po dopravní nehodě

Odškodnění ušlého výdělku po dopravní nehodě. Jak se určuje?

Ušlý výdělek (náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti) upravuje občanský zákoník jako peněžitou dávku, která se hradí peněžitým důchodem ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy (dopravní nehodou) a náhradou toho, co poškozenému bylo vyplaceno v důsledku nemoci či úrazu podle jiného právního předpisu (zejména nemocenské dávky). Obvykle je odškodnění ušlého výdělku vypláceno jako jednorázová platba po skončení pracovní neschopnosti.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies