Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění popálenin při dopravní nehodě

Odškodnění popálenin při dopravní nehodě

Utrpěli jste nezaviněnou autonehodu s popáleninou? Poradíme, jak na odškodnění takového zranění.

Právo na odškodnění

Bez ohledu na to, zda jste řidič, spolujezdec v autě, chodec či cyklista, máte právo na náležité odškodnění, pokud vám jiný řidič způsobí dopravní nehodou zranění. Požadovat odškodnění újmy, která vznikla v důsledku dopravní nehody, může zpravidla kdokoliv, kdo se stal obětí autonehody a autonehodu výlučně nezavinil.

Právo žádat odškodnění újmy na zdraví při dopravní nehodě vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a občanského zákoníku. 

Kde získat odškodnění

Odškodnění za zranění po autonehodě se uplatňuje u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Není potřeba se tak obracet přímo na viníka autonehody. Toto právo obracet se přímo na pojišťovnu vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Jaké náhrady je možné u popálenin žádat? Do úvahy připadá řešení těchto náhrad:

 • bolestné;
 • trvalé následky = ztížení společenského uplatnění;
 • ušlý výdělek;
 • tzv. renta;
 • náklady léčení;
 • cestovné za lékaři;
 • náklady péče o nesoběstačného poškozeného.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů a potřebujete poradit, jak řešit odškodnění po dopravní nehodě? Využijte konzultaci zdarma s právníkem, kterou poskytneme telefonicky, e-mailem nebo osobně:

náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

Bolestné u popálenin

Jedním z nároků spojeným se zraněním u dopravní nehody je odškodnění vytrpěné bolesti neboli bolestné. Bolestné je zpravidla první náhradou, kterou lze u popálenin po autonehodě uplatnit. Výpočet bolestného u dopravních nehod se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Na základě zmíněné Metodiky je každému zranění přiřazen určitý počet bodů. Výše bodu se každý rok mění v závislosti na výši průměrné hrubé mzdy. V roce 2022 má jeden bod hodnotu 378,39 Kč.

Výpočet odškodnění bolestného je možné zvýšit, pokud se objeví komplikace léčby nebo náročný způsob léčení. Bodové ohodnocení popálenin se může zvýšit v případě, kdy dojde ke komplikacím, např. k infekci rány, opakovaným převazům rozsáhlých popálenin apod. Bodové ohodnocení bolesti se může zvýšit až o 20 %, pokud se jedná o komplikace, které přechodně ohrožují život či závažně ohrožují zdraví.

U léčby popálenin často dochází k různým operacím. Podle Metodiky Nejvyššího soudu se bolest vzniklá v souvislostí s každým operačním výkonem hodnotí jako nově vzniklá bolest.

Tip: Při výpočtu bolestného je nutné nezapomenout také zahrnout body za operační zákroky a případné navýšení základního výpočtu bolestné pro komplikace léčby.

Odškodnění popálenin při dopravní nehodě

Příklady bolestného u popálenin

Uveďme si některé příklady výpočtu bolestného dle Metodiky pro autonehodu z roku 2022:

 • popálení I. stupně 10 % povrchu těla – 100 bodů = 37.839,- Kč
 • popálení III. stupně 5 % povrchu těla – 150 bodů = 56.759,- Kč
 • popálení II. stupně 25 % povrchu těla – 300 bodů = 113.517,- Kč
 • otok (edém) z horka – 35 bodů = 13.244,- Kč
 • poúrazová infekce rány – 100 bodů = 37.839,- Kč

V uvedených příkladech nejsou zahrnuty body za operační zákroky a navýšení pro případné komplikace léčby nebo náročný způsob léčení.

Tip: Výpočet bolestného u vážných popálenin přenechejte specializovanému znalci, který provede správný výpočet k získání nejvyššího odškodnění.

Popáleniny a ztížení společenského uplatnění

Trvalé následky způsobené dopravní nehodou mohou být různého druhu a intenzity. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění se vymáhá ve chvíli, kdy lze následky úrazu považovat za relativně ustálené. Nejčastěji je to zhruba rok po nehodě. V případě popálenin se zejména jedná o rozsáhlé jizvy nebo omezení pohybu po popáleninovém traumatu.

Tip: Odškodnění ztížení společenského uplatnění představuje obvykle nejvyšší odškodnění vyšší než bolestné, a proto výpočet této náhrady doporučujeme přenechat specializovanému znalci.

odškodnění duševních útrap
JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Znalecký posudek pro získání nejvyšší odškodnění

Pro nejvyšší možné odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění při zranění popáleninou doporučujeme zajištění znaleckého posudku odborným znalcem, který se specializuje na výpočty dle Metodiky. V rámci naší právní praxe se totiž často setkáváme s tím, že pokud výpočty těchto náhrad provádí ošetřující lékař, tak často opomene ve formuláři uvést některou položku zranění, nezahrne do hodnocení body za operační zákroky nebo neuvede v případě splnění podmínek navýšení odškodnění bolestného, ke kterému v případě popálenin dochází často.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek od spolupracujícího znalce, abychom měli správný výpočet odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies