Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Odškodnění nemajetkové újmy po dopravní nehodě pro příbuzné poškozeného

Nový občanský zákoník stanovuje, že příbuzní vážně zraněného poškozeného mohou žádat odškodnění vytrpěných duševních útrap. Jaká je zákonná úprava tohoto práva?

Obecně je známo, že pozůstalí po zemřelém následkem dopravní nehody, který nebyl viníkem dopravní nehody, mohou žádat odškodnění nemajetkové újmy. Při velmi vážném zranění poškozeného však i nejbližší rodina pociťuje utrpení poškozeného jako vlastní újmu.

Nový občanský zákoník tak vymezuje, že při zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.

Více o odškodnění

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies