Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

Odškodnění bolesti po autonehodě je pouze jednou z náhrad odškodnění újmy na zdraví, které může poškozený uplatňovat u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě představuje odškodnění bolesti, ztížení společenského uplatnění a případné další nemajetkové újmy a odškodnění ušlého výdělku, nákladů léčení, cestovného a nákladů péče.

V rámci odškodnění ušlého výdělku nejčastěji poškození autonehodou řeší náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. V případě, že je prokázána souvislost mezi újmou na zdraví utrpěnou dopravní nehodou a poklesem výdělku po skončení pracovní neschopnosti, pak poškození žádají náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

Co je ztížení společenského uplatnění? Jedná se o odškodnění trvalých zdravotních následků po dopravní nehodě, které se hodnotí u poškozeného zpravidla rok od dopravní nehody.

Při odškodnění nemajetkové újmy je nejčastěji řešeno odškodnění bolesti po autonehodě. K výpočtu této náhrady je nutné využít Metodiku Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Více informací o odškodnění

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies