Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění při dopravní nehodě: Kontrola trestního řízení vůči viníkovi dopravní nehody

V případě újmy na zdraví při dopravní nehodě je vůči viníkovi dopravní nehody vedeno obvykle trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti nebo dokonce usmrcení z nedbalosti. Jak by měl poškozený jednat v tomto trestním řízení k ochraně svých práv?

Poškozenému lze doporučit být aktivní, dotazovat se vyšetřovatele na stav trestního řízení a žádat doručení usnesení o zahájení trestního stíhání a vyrozumění o možnosti prostudovat trestní spis tak, aby získal základní přehled o vedení trestního řízení vůči viníkovi dopravní nehody.

V průběhu trestního řízení může být například vyhotoven znalecký posudek, který vymezí spoluodpovědnost poškozeného při dopravní nehodě, což může způsobit krácení odškodnění od pojišťovny vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda.

Konzultace zdarma

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies