Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění při dopravní nehodě: Kontrola trestního řízení vůči viníkovi dopravní nehody

V případě újmy na zdraví při dopravní nehodě je vůči viníkovi dopravní nehody vedeno obvykle trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti nebo dokonce usmrcení z nedbalosti. Jak by měl poškozený jednat v tomto trestním řízení k ochraně svých práv?

Poškozenému lze doporučit být aktivní, dotazovat se vyšetřovatele na stav trestního řízení a žádat doručení usnesení o zahájení trestního stíhání a vyrozumění o možnosti prostudovat trestní spis tak, aby získal základní přehled o vedení trestního řízení vůči viníkovi dopravní nehody.

V průběhu trestního řízení může být například vyhotoven znalecký posudek, který vymezí spoluodpovědnost poškozeného při dopravní nehodě, což může způsobit krácení odškodnění od pojišťovny vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies