Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Kontrola správnosti výše poskytnutého odškodnění po autonehodě

V rámci odškodnění dopravních nehod zasílají pojišťovny obvykle poškozeným formuláře za účelem odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Poškozený si nechá formuláře vyplnit svým ošetřujícím lékařem, následně zašle do pojišťovny a obdrží odškodnění. Jak poškozený ověří správnost výše takto poskytnutého odškodnění?

 

V naší odškodňovací praxi řešíme řadu těchto dotazů od poškozených dopravní nehodou. Doporučujeme poškozeným, aby stanovené a vyplacené bolestné a ztížení společenského uplatnění prostřednictvím vyplněných formulářů ošetřujícím lékařem anebo pouhým zasláním lékařských zpráv pojišťovně bylo zrevidováno nezávislým znaleckým posudkem.

Z našich zkušeností vyplývá, že znalecký posudek obvykle stanoví vyšší odškodnění, než bylo poskytnuto poškozenému. Poškozený následně požaduje doplatek odškodnění.

Pokud řešíte kontrolu poskytnutého odškodnění, můžete se obrátit na naši kancelář, kdy dlouhodobě spolupracujeme s odborným znalcem k revizím poskytnutého odškodnění.

Konzultace zdarma

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies