Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Kompenzace od viníka dopravní nehody v trestním řízení

Následkem dopravní nehody může nastat vážná újma na zdraví, kdy viník dopravní nehody musí čelit trestnímu stíhání za ublížení na zdraví z nedbalosti. Je viník dopravní nehody povinen poskytnout odškodnění?

Poškození újmou na zdraví mohou uplatnit odškodnění do trestního řízení. Takto přiznané odškodnění má v konečném důsledku hradit pojišťovna vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda z tzv. povinného ručení. Viníci dopravních nehod však často za účelem zlepšení svého postavení v trestním řízení poskytují poškozeným určité finanční kompenzace na rámec tohoto pojistného plnění.

Poškozeným lze tak doporučit, aby neprodleně po zahájení trestního stíhání vyhledali kvalifikovanou právní pomoc advokáta, který specifikuje odškodnění poškozeného, uplatní jej včas do trestního řízení a zahájí jednání s viníkem dopravní nehody o poskytnutí případné kompenzace na rámec pojistného plnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies