Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Jak na odškodnění trvalých zdravotních následků po dopravní nehodě?

Jak stanovit odškodnění trvalých zdravotních následků po dopravní nehodě za účinnosti nového občanského zákoníku?

Nový občanský zákoník blíže nestanovuje konkrétní výši odškodnění ztížení společenského uplatnění. Obecně platí, že odškodnění ztížení společenského uplatnění má být stanoveno dle zásad slušnosti. Nejvyšší soud však k usnadnění určení ztížení společenského uplatnění vypracoval Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Uvedená Metodika je tak využívána v odškodňovací praxi pojišťoven v rámci mimosoudního odškodnění dopravních nehod, stejně tak v soudních řízeních. Při řešení odškodnění trvalých zdravotních následků je tak vhodné vyhledat kvalitního znalce a specializovaného advokáta ke stanovení ztížení společenského uplatnění dle Metodiky, aby měl poškozený jistotu o správnosti výše tohoto odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies