Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Dopravní nehoda v zahraničí: Jak získat odškodnění?

Odškodnění po dopravní nehodě v zahraničí se řídí právem státu místa dopravní nehody. Pokud poškozený utrpí dopravní nehodu v Rakousku s rakouským řidičem, bude se odškodnění újmy na zdraví a věcné škody řídit rakouským právem. Poškozený může využít několika cest k zajištění odškodnění, jestliže došlo k dopravní nehodě na území Evropské unie.

 

Poškozený dopravní nehodou v zahraničí, který nezavinil nehodu, se může obrátit na příslušného zahraničního pojistitele vozidla škůdce. Poškozený se dále může obrátit na národní kancelář pojistitelů státu místa dopravní nehody nebo škodního zástupce zahraničního pojistitele.

Vzhledem ke složitosti problematiky však doporučujeme využití zahraničního právníka se specializací na odškodnění dopravních nehod v kooperaci s českým spolupracujícím právníkem.

Více o odškodnění

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies