Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Jak se řeší dopravní nehoda se zraněním. Právní pomoc poškozeným

Dopravní nehoda se zraněním

Stali jste se obětí nezaviněné dopravní nehody se zraněním? Na jaké náhrady máte právo a jak je získat, se dozvíte v článku.

Dopravní nehoda se zraněním

Právo na odškodnění zpravidla vzniká každému, kdo utrpěl zranění při dopravní nehodě a nebyl určen výlučným viníkem autonehody. Dopravní nehoda se zraněním představuje obvykle řešení řady náhrad. Finanční kompenzaci může žádat řidič vozidla, spolujezdec, chodec, cyklista a jiný účastník dopravní nehody, který ji nezavinil. Odškodnění za zranění při dopravní nehodě je oprávněn žádat rovněž poškozený, který utrpěl pouze lehká poranění. Náhradu škody lze vymáhat po pojišťovně vozidla viníka nehody.

Obvykle může zraněný žádat více druhů náhrad, ale je vhodné žádat každou v odlišný okamžik. Jako první bývá uplatňováno bolestné, které lze obvykle žádat již po prvním lékařském ošetření po dopravní nehodě.

odškodnění po dopravní nehodě

Jaké náhrady lze žádat při újmě na zdraví

V případě, že jste utrpěli zranění při autonehodě, je možné žádat zejména tyto náhrady:

  • Bolestné – náhrada nemajetkové újmy, kterou může žádat většinou každý poškozený.
  • Ušlý výdělek – lze žádat po ukončení pracovní neschopnosti (je možné žádat zálohu v průběhu trvání pracovní neschopnosti). Může uplatňovat zaměstnanec i OSVČ (u OSVČ bez ohledu na případně vystavenou nebo nevystavenou neschopenku).
  • Ztížení společenského uplatnění (tzv. trvalé následky) – lze žádat jeden rok po dopravní nehodě, pokud přetrvávají trvalé následky. Odškodnění ztížení společenského uplatnění představuje často nejvyšší vymoženou částkou.
  • Náklady léčení (účtenky za léky, zdravotnické pomůcky, fyzioterapii…) – lze žádat po jejich vynaložení.
  • Náklady cestovného do zdravotnických zařízení – lze žádat ihned po uskutečnění cesty. Náklady můžou být uplatněny najednou nebo po částech.
  • Náklady péče o nesoběstačnou osobu – doporučujeme žádat po ukončení ošetřování zraněného. Pokud je péče dlouhotrvající, lze uplatnit po částech.

Poškození běžně nemívají právo na odškodnění všech finančních kompenzací. Každý případ je nezbytné individuálně posoudit a uplatnit všechny náhrady, které může poškozený oprávněně požadovat.

Využijte konzultaci zdarma s naším právníkem k bezplatnému posouzení vašeho případu a určení, které náhrady lze řešit k odškodnění.

Pozor na formuláře od pojišťovny

Poškozený obvykle nahlásí dopravní nehodu pojišťovně vozidla viníka nehody, která mu následně zašle formulář k výpočtu bolestného. Zraněný následně předloží formulář svému ošetřujícímu lékaři, který jej vyplní. Pro výpočet se používá Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která stanoví každému zranění určitý počet bodů. Bolestné lze zvýšit, pokud nastanou komplikace léčby. Ošetřující lékař zpravidla není dostatečně vyškolen pro určení bolestného a opakovaně se setkáváme s těmito chybami:

  • opomenutí některého ze zranění,
  • nezohlednění operačních zákroků,
  • nenavýšení částky bolestného při komplikacích.

Proto doporučujeme kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, který vypracuje specializovaný znalecký posudek. Pojišťovna většinou uhradí náklady znaleckého posudku jako účelně vynaložený výdaj.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění prostřednictvím spolupracujícího znalce.

náhrada škody na zdraví při dopravní nehodě

Důležitost trestního řízení

U vážnějších dopravních nehod obvykle nastává trestní řízení vůči viníkovi nehody pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Trestnímu řízení doporučujeme věnovat pozornost, protože případné určení spoluodpovědnosti zraněného za dopravní nehodu v trestním řízení může způsobit potíže pro získání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody.

Poškozený může hájit svá práva sám nebo se nechat zastoupit zmocněncem, který prosazuje jeho práva, účastní se výslechu obviněného řidiče, nahlíží do trestního spisu a účastní se hlavního líčení u trestního soudu.

Viník nehody může nabídnout zraněnému finanční náhradu, aby vyjádřil svou lítost a částečně odčinil vzniklou nehodu. Pokud obdržíte tuto kompenzaci, doporučujeme sepsat písemnou dohodu, aby bylo jasně stanoveno, že vyplacená částka je nad rámec odškodnění z povinného ručení vozidla.  V opačném případě hrozí, že dojde k započtení kompenzace na odškodnění od pojišťovny.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Právní pomoc online pro poškozené

Utrpěli jste zranění při dopravní nehodě a nevíte, jestli vám vzniklo právo na odškodnění? Pokud si přejete nezávazně posoudit váš případ, můžete se na nás obrátit. Konzultace poskytujeme telefonicky, e-mailem nebo osobně v naší advokátní kanceláři. Konzultace a posouzení je zdarma.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies