Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Dopravní nehoda s následkem smrti a právo na odškodnění

Dopravní nehoda s následkem smrti

Dopravní nehoda s následkem smrti je náročnou životní situací pro pozůstalé. V tomto článku poradíme pozůstalým k trestnímu řízení vůči viníkovi nehody a jak získat odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody.

Dopravní nehoda s následkem smrti

Po tragické autonehodě s následkem smrti je klíčové určit viníka nehody. V případě, že není zesnulý označen za výlučného viníka, mají pozůstalí obvykle právo na odškodnění. Toto odškodnění lze uplatnit buď přímo u viníka nehody nebo prostřednictvím pojišťovny vozidla viníka na základě povinného ručení.

Jako specializovaná advokátní kancelář nabízíme pozůstalým komplexní právní podporu při:

 1. Vymáhání finanční kompenzace od pojišťovny vozidla viníka nehody.
 2. Zastupování poškozených v trestním řízení proti viníkovi nehody.
 3. Případnou komunikaci s viníkem nehody ohledně finančních nároků, které přesahují rámec odškodnění z povinného ručení.

Nevíte si rady? Pozůstalým po obětech dopravních nehod poskytujeme konzultaci zdarma. Právní pomoc poskytujeme po celé České republice.

Trestní stíhání viníka nehody

Dopravní nehoda s následkem smrti představuje obvykle trestní stíhání pro usmrcení z nedbalosti. Řidičům, kteří jsou obviněni z trestného činu usmrcení z nedbalosti, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od jednoho až do šesti let. V případě, že řidič způsobil nehodu a výrazně porušil pravidla silničního provozu, může mu být uložen trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

Soud při určování výše trestu zohledňuje několik faktorů, jako je předchozí bezúhonnost či trestní minulost řidiče, případná přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek a charakter viníkovi jízdy (jestli byla agresivní a nezodpovědná). Udělení podmíněného trestu odnětí svobody a zákazu řízení je běžnou praxí, avšak každý případ je posuzován individuálně.

Jak mohou pozůstalí získat odškodnění

Dopravní nehoda s následkem smrti představuje také řešení finančního odškodnění pro pozůstalé. Pozůstalí po obětech dopravních nehod mají obvykle právo na odškodnění těchto náhrad:

 • duševní útrapy;
 • náklady spojené s pohřbem;
 • náklady na výživu pro pozůstalé.

Podívejte se na video s naším právníkem JUDr. Zbyňkem Drobišem k tématu odškodnění pozůstalých po autonehodě:

Odškodnění duševních útrap

Odškodnění duševních útrap představuje formu kompenzace nemajetkové újmy, která je přidělována nejbližším příbuzným zemřelého, jako jsou děti, rodiče, manžel, manželka, sourozenci nebo vnuci. Přestože výše finančního vyrovnání podléhá soudní praxi, obvyklá rozpětí odškodnění v tomto roce pro nejbližší příbuzné (rodiče, manžel/ka, partner/ka, děti) se pohybuje mezi 500.000 Kč a 1.000.000 Kč pro každého pozůstalého.

U vzdálenějších příbuzných může být náhrada nižší a závisí na kvalitě rodinných vztahů. Náhrada za duševní útrapy často představuje nejvýznamnější část odškodnění pro pozůstalé po dopravní nehodě.

Tip od právníka: Odškodnění pro pozůstalé doporučujeme řešit napřímo s pojišťovnou vozidla viníka nehody.

Dopravní nehoda s následkem smrti

Odškodnění nákladů pohřbu a náhrady na výživu pro pozůstalé

Náklady spojené s pohřbem mohou zahrnovat různé poplatky hřbitovní správě, pomník, smuteční hostinu, pronájem hrobového místa a další standardní náležitosti běžného pohřbu. Tyto položky jsou také součástí odškodnění, které náleží pozůstalým po dopravní nehodě.

Náhrada nákladů na výživu přísluší pozůstalým, kterým měl zesnulý povinnost poskytovat nebo poskytoval výživu. Tato náhrada většinou náleží nezletilým dětem, manželce nebo manželovi.

Dopravní nehoda s následkem smrti představuje pro pozůstalé náročný proces k zajištění veškerých oprávněných náhrad odškodnění.

Důležitost trestního řízení

Pro zajištění férového odškodnění pro pozůstalé je nezbytné pečlivě sledovat průběh celého trestního řízení spojeného s havárií. Pojišťovny obvykle vyčkávají s vyplácením odškodnění, dokud není jednoznačně určen viník nehody. Pokud není viník nehody jednoznačně určen, pojišťovny často vyčkávají až do zahájení trestního stíhání nebo dokonce do vydání pravomocného odsuzujícího rozsudku.

V rámci trestního řízení mají pozůstalí právo na zastoupení právníkem, který vystupuje jako jejich zmocněnec. Tento právní zástupce může být místo poškozených přítomen při výsleších, nahlížet do soudního spisu, předkládat důkazy a hájit zájmy pozůstalých před soudem. Právní zastoupení pozůstalých může být klíčové pro efektivní prosazování práv a dosažení spravedlivého odškodnění.

Pozůstalí po oběti autonehody obvykle obdrží písemné poučení od Policie ČR, v němž jsou vyzváni k vyčíslení náhrady škody. Důležité je si však uvědomit, že přihlášení náhrady škody do trestního řízení není nezbytné k získání odškodnění. Konečným poskytovatelem odškodnění je většinou pojišťovna vozidla viníka nehody.

Tip od právníka: Pozůstalí mohou (nemusí) uplatnit právo na náhradu škody v rámci trestního řízení, ale rozhodujícím poskytovatelem odškodnění zůstává pojišťovna vozidla viníka nehody. V některých individuálních případech může být vhodné uplatnit náhradu škody přímo vůči viníkovi nehody v rámci trestního řízení, ale i toto je závislé na konkrétních okolnostech.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný – specializovaní právníci pro oběti autonehod

Dopravní nehoda s následkem smrti: Právní pomoc pozůstalým

Potřebujete odbornou právní pomoc po tragické autonehodě? Naše právní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o. je specializovaná přímo na případy odškodnění po dopravních nehodách.

Náš postup vždy začíná bezplatnou konzultací, během níž pečlivě analyzujeme všechny aspekty vaší situace. Tato počáteční schůzka nám umožní efektivně zhodnotit vaše šance na úspěch při vymáhání odškodnění. Jejím cílem je poskytnout vám jasně a srozumitelně veškeré potřebné informace o procesu odškodnění a vašich možnostech v rámci odškodňovacího procesu a případně domluvit zastoupení při trestním řízení.

Nabízíme právní pomoc pozůstalým podle následujících zásad:

 1. Konzultace a individuální posouzení jsou vždy poskytovány zdarma.
 2. Dodržujeme princip „žádné odškodnění, žádná odměna“, což znamená, že naše odměna je účtována pouze v případě zajištění odškodnění.
 3. Aktivně komunikujeme s pojišťovnou vozidla viníka nehody s cílem dosáhnout co nejvyšší finanční kompenzace.
 4. Poskytujeme také právní zastoupení v trestním řízení proti viníkovi nehody.
 5. Podílovou odměnu hradíte ze získaného odškodnění, obvykle ve výši 5–8 procent, a to pouze v případě úspěchu. V případě nezletilých klientů není účtována žádná podílová odměna.

Jsme tady, abychom vám poskytli právní podporu a pomohli vám v obtížných situacích po dopravní nehodě. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies