Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

604 494 364

Dopravní nehoda a neznámý viník: Jak získat odškodnění újmy na zdraví

Věděli jste, že lze získat odškodnění újmy na zdraví po autonehodě s nezjištěným vozidlem?

 

Je nutné si uvědomit při autonehodě s nezjištěným vozidlem, že poškozenému není hrazena veškerá škoda, kterou by obvykle uplatňoval u pojistitele vozidla viníka nehody, ale konkrétně:

  • náhrady újmy na zdraví nebo usmrcení;
  • náhrada ušlého zisku vzniklého ve spojitosti s újmou způsobenou na zdraví nebo usmrcením;
  • náhrada účelně vynaložených nákladů právního zastoupení poškozeného;
  • náhrada újmy na věci nebo ušlého zisku vzniklou ve spojitosti s újmou na věci pouze za splnění podmínek:
  1. současně s touto újmou byla poškozenému způsobena i závažná újma na zdraví; a
  2. újma na věci nebo ušlém zisku přesáhla 10.000,- Kč.

Odškodnění újmy na zdraví (ušlý výdělek, bolestné, trvalé zdravotní následky, apod.) při dopravní nehodě s neznámým viníkem nehody je nutné uplatnit u České kanceláře pojistitelů.

Podmínkou vzniku práva k tomuto odškodnění je šetření dopravní nehody Policií České republiky. Po autonehodě s nezjištěným vozidlem tedy neprodleně přivolejte Policii České republiky.

Nevíte si rady s odškodněním po autonehodě s nezjištěným vozidlem? Využijete konzultaci zdarma s právníkem.

Konzultace zdarma

© KLB Legal s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies