Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Dědění odškodnění po autonehodě

Utrpěl Váš blízký příbuzný vážnou újmu na zdraví dopravní nehodu, kterou nezavinil a během řešení odškodnění zemřel? Řešíte nyní otázku, zda lze dědit odškodnění nemajetkové újmy po zesnulém?

S účinností nového občanského zákoníku lze dědit nemajetkovou újmu poškozených dopravní nehodou, kteří zemřeli v průběhu procesu odškodnění. Zákonnou podmínkou pro dědění je však uznání dluhu (výše a důvod odškodnění pojistitelem vozidla nebo viníkem nehody, kterým byla způsobena dopravní nehoda) nebo uplatnění odškodnění poškozeným u příslušného soudu.

Předmětem dědění je tak rovněž odškodnění nemajetkové újmy poškozeného dopravní nehodou, zejména náhrady bolesti a ztížení společenského uplatnění. V praxi se však bude jednat zejména o případy, kdy poškozený za svého života uplatnil odškodnění po dopravní nehodě u soudu vůči pojistiteli vozidla viníka nehody nebo přímo vůči viníkovi nehody.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies