Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Co se hradí z povinného ručení po zranění autonehodou

Co se hradí z povinného ručení

Utrpěli jste zranění při nezaviněné autonehodě a řešíte otázku, co se hradí z povinného ručení vozidla viníka nehody? Poradíme v tomto článku.

Povinné ručení se řídí zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kdy tento zákon stanovuje práva poškozených autonehodou k získání odškodnění od pojišťovny vozidla viníka nehody.

Kdo může žádat odškodnění při zranění

Řidič vozidla, spolujezdec, chodec, cyklista a další účastníci dopravní nehody, kteří výlučně nezavinili autonehodu.

Kde získám odškodnění

Odškodnění za zranění po autonehodě lze žádat u pojišťovny vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. Není nutné se tak obracet přímo na viníka autonehody. Toto právo obracet se přímo na pojišťovnu vyplývá ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Co se hradí z povinného ručení

Co se hradí z povinného ručení při zranění u poškozeného? Odškodnění po dopravní nehodě lze žádat od lehkých zranění (pohmožděniny, naražení předloktí) až po nejzávažnější zranění.

Zranění při dopravní nehodě může představovat právo na tyto náhrady:

 • bolestné;
 • ušlý výdělek;
 • náklady léčení;
 • cestovné do zdravotnických zařízení;
 • náklady péče o nesoběstačného poškozeného;
 • trvalé následky (ztížení společenského uplatnění);
 • další nemajetková újma.

Co se hradí z povinného ručení u konkrétního poškozeného je vždy individuální, kdy je nutné posoudit případ a následky pro poškozeného.

Odškodnění po dopravní nehodě

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Pozůstalí po oběti nezaviněné autonehody mají právo také na adekvátní odškodnění. Odškodnění pozůstalých po autonehodě představuje možnost uplatnění několika náhrad, které stanovuje občanský zákoník, a to konkrétně:

 • odškodnění duševních útrap;
 • náklady pohřbu;
 • výživa pro pozůstalé.

Nikoliv každou náhradu mohou požadovat všichni pozůstalí. Vždy je nutné zkoumat okolnosti konkrétního případu odškodnění pozůstalých a uplatňovat ty náhrady, které jsou oprávněné a prokazatelné.

Odškodnění duševních útrap se při běžně fungujících rodinných vztazích pohybuje obvykle v rozmezí od 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč pro nejbližší příbuzné zemřelého (manželka, děti, rodiče). Vzdálenější pozůstalí také mohou uplatňovat odškodnění, avšak obvykle je vymoženo v nižších částkách. Vždy záleží na okolnostech každého případu, intenzitě vztahů v rodině se zemřelým a vytrpěným duševním útrapám pozůstalých. Pro úspěšné odškodnění je nutné prokázat dobré vztahy s pozůstalým a duševní útrapy pro poškozené. Za tímto účelem s klienty připravujeme různá čestná prohlášení, předkládá se fotodokumentace, apod.

Co se hradí z povinného ručení

Pozůstalý může žádat odškodnění nákladů pohřbu. Jedná se o náklady na poplatky hřbitova, smuteční hostinu, květiny, pronájem hrobového místa, apod. Důležité je si uchovat účtenky za tyto náklady, jelikož pojišťovna vyžaduje jejich předložení k odškodnění.

V určitých případech lze žádat odškodnění nákladů na výživu pozůstalého, kterému byl zemřelý povinen poskytovat výživu. Typicky se jedná o manželku či nezletilé děti,.

Pro uplatnění náhrad je důležité se zajímat o stav trestního řízení, protože jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti poškozeného za nehodový děj v trestním řízení obvykle znamená krácení odškodnění od pojišťovny viníka nehody.

Jak funguje naše právní pomoc?

Nechcete vyjednávat sami odškodnění s pojišťovnou? Pomůžeme vám, kdy se specializujeme na odškodnění po autonehodách.

Nejprve uskutečníme zdarma konzultaci a posouzení případu oběti autonehody. Výsledkem tohoto postupu je sdělení poškozenému o možnostech získání odškodnění.

Pokud se následně domluvíme na právní pomoci při vymáhání odškodnění za zranění, pak fungujeme na těchto zásadách:

 1. Pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.
 2. Pro klienta zajistíme a uhradíme výpočty odškodnění za zranění od našeho spolupracujícího znalce.
 3. Klient hradí přímo pouze podílovou odměnu z vymoženého odškodnění, která činí 5 až 10 % při mimosoudním vymožení odškodnění.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies