Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Braňte se proti krácení pojistného plnění z důvodu tzv. amortizace

Pojišťovny stále přistupují ke krácení pojistného plnění s argumentací tzv. amortizace, kdy opravou vozidla při využití nových a originálních náhradních dílů mělo dojít ke zvýšení hodnoty vozidla poškozeného.

Poškozený si nechá opravit po autonehodě své starší vozidlo novými náhradními díly a poté žádá nahradit částku vynaloženou na tuto opravu. Následně nastává krácení pojistného plnění s argumentací, že opravou vozidla při využití nových a originálních náhradních dílů došlo ke zvýšení hodnoty vozidla, což vede k bezdůvodnému obohacení poškozeného dopravní nehodou. Poškozený je tak postaven do situace, kdy je nucen vynaložit své finanční prostředky na opravu vozidla po dopravní nehodě, kterou nezpůsobil.

Dle názoru podstatné části odborné veřejnosti nepostupují v těchto případech pojišťovny oprávněně a užívají tak právních předpisů zcela selektivně, jelikož tzv. amortizaci nelze vztahovat na všechny případy bez rozdílu. Důvodem je fakt, že opravou se vozidlo zhodnotit může, ale také nemusí, kdy vznik bezdůvodného obohacení v souvislosti s opravou poškozeného vozidla není vždy pravidlem.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies