Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Jak na odškodnění bolesti po dopravní nehodě

Náhrada bolesti představuje základní odškodnění nemajetkové újmy poškozeného dopravní nehodou. S účinností nového občanského zákoníku je však posuzování a výpočet odškodnění bolesti komplikovanější.

Občanský zákoník blíže nestanovuje konkrétní výši částky pro odškodnění bolesti. K usnadnění odškodňovací praxe byla tak Nejvyšším soudem vypracována Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika stanovuje taktéž postup pro stanovení výše odškodnění bolesti. Pokud tedy utrpíte dopravní nehodu a budete uplatňovat odškodnění bolesti, pak využijete zejména tuto Metodiku.

Kdo platí bolestné?

Bolestné je povinna hradit přímo pojišťovna provozovatele vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda. Poškozený může uplatnit žádost o odškodnění bolestného také u provozovatele vozidla, ale v konečném stádiu hradí bolestné jeho pojišťovna z uzavřeného povinného ručení.

Kdy uplatnit bolestné?

Bolestné uplatněte poté, co jste utrpěli bolest jako tělesné a duševní strádání v souvislosti s dopravní nehodou.

Kde řešit bolestné?

Bolestné řešte s pojišťovnou provozovatele vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehoda.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies