Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Odškodnění pozůstalých

Řešíte odškodnění pozůstalých po zemřelém následkem nezaviněné autonehody? Poradíme rychle v tomto článku.

Právo na odškodnění pozůstalých

Osoby blízké po zemřelém následkem nezaviněné autonehody mají obvykle právo na odškodnění pozůstalých. Proces odškodnění však není jednoduchý, kdy se řešení odškodnění za smrt při dopravní nehodě také prolíná s trestním řízení vůči viníkovi nehody.

Tento proces lze rozdělit do tří rovin:

  1. Odškodnění pozůstalých od pojišťovny vozidla viníka nehody;
  2. Účast pozůstalých v trestním řízení vůči viníkovi nehody;
  3. Případné jednání s viníkem nehody.

Zejména nedoporučujeme podceňovat výsledky trestního řízení do výše odškodnění, protože případné stanovení spoluodpovědnosti oběti autonehody v trestním řízení může způsobit krácení odškodnění pro pozůstalé. Proto doporučujeme být aktivní a zajímat se o stav vyšetřování a uplatňovat procesní práva, například nahlížením do trestního spisu.

Jaké náhrady jsou k uplatnění?

Odškodnění pozůstalých po autonehodě představuje možnost uplatnění několika náhrad, které stanovuje občanský zákoník, a to konkrétně:

  1. Odškodnění duševních útrap;
  2. Náklady pohřbu; a
  3. Výživa pro pozůstalé.

Nikoliv každou náhradu mohou požadovat všichni pozůstalí. Vždy je nutné zkoumat okolnosti konkrétního případu odškodnění pozůstalých a uplatňovat ty náhrady, které jsou oprávněné a prokazatelné.

Odškodnění za smrt při dopravní nehodě žádejte u pojišťovny vozidla viníka nehody. Jedná se o rychlejší a pro pozůstalé také obvykle duševně jednodušší řešení než uplatnění odškodnění přímo vůči viníkovi nehody. Právo pozůstalých obracet se na pojišťovnu z povinného ručení vyplývá přímo ze zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Odškodnění pozůstalých po dopravní nehodě

Odškodnění duševních útrap po autonehodě

Odškodnění pozůstalých po oběti autonehody představuje zejména odškodnění duševních útrap, které se při běžně fungujících rodinných vztazích pohybuje obvykle v rozmezí od 500.000,- Kč do 800.000,- Kč při mimosoudní dohodě s pojišťovnou, a to pro nejbližší příbuzné zemřelého (manželka, děti, rodiče). Vzdálenější pozůstalí mohou také uplatňovat odškodnění, avšak obvykle je vymoženo v menších částkách.

Obecně platí u odškodnění této náhrady, že je nutné prokázat dobré vztahy s pozůstalým a duševní útrapy pro poškozené. Za tímto účelem se připravují různá čestná prohlášení, předkládá fotodokumentace, videa, apod.

Mimosoudní vyjednání s pojišťovnou o odškodnění duševních útrap bývá náročné, kdy je nutné předložit správnou právní argumentaci a důkazy. Není výjimkou, že se uskuteční také osobní jednání mezi právníky pozůstalých a právníky pojišťovny k dosažení smíru o této náhradě.

Náklady pohřbu a výživa pozůstalého

Kromě duševních útrap může ten pozůstalý, který hradil náklady pohřbu, žádat odškodnění těchto nákladů u pojišťovny vozidla viníka nehody. Jedná se především o náklady na poplatky hřbitova, smuteční hostinu, květiny, pronájem hrobového místa, apod. Důležité je si uchovat účtenky za tyto náklady, jelikož pojišťovna vyžaduje jejich předložení k odškodnění.

V některých případech lze žádat také odškodnění nákladů na výživu pozůstalého, kterému byl zemřelý povinen poskytovat výživu (typicky manželka a nezletilé děti). Z důvodu slušnosti lze přiznat příspěvek na výživné i jiné osobě, pokud jí zemřelý poskytoval takové plnění, přestože k tomu nebyl podle zákona povinen. U této náhrady je potřebný kvalifikovaný výpočet, kdy obecně platí, že náhrada náleží pozůstalým ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového zabezpečení (vdovský/sirotčí důchod) a co by poškozený podle rozumného očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho zranění nedošlo.

Odškodnění pozůstalých

Pozor na trestní řízení

Pozůstalí po oběti autonehody mají zpravidla procesní postavení poškozených v trestním řízení a mohou tak uplatňovat řadu práv. Odškodnění pozůstalých je obvykle pojišťovnou poskytnuto, jakmile je zahájeno trestní stíhání viníka nehody. Přesto je důležité pro pozůstalé být aktivní v trestním řízení a zajímat se o jeho stav. Pokud si pozůstalí zvolí zmocněnce, pak je situace o to jednodušší, kdy zmocněnec se může účastnit například výslechu obviněného řidiče.

Finanční kompenzace od viníka nehody

Pokud viník autonehody osloví napřímo pozůstalé s návrhem finanční kompenzace, pak je důležité uzavřít písemnou dohodu, která stanoví, že kompenzace je poskytnuta nad rámec odškodnění z povinného ručení. V opačném případě hrozí, že pojišťovna započte kompenzace na odškodnění například duševních útrap.

Odškodnění dopravní nehody

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právník pro pozůstalé

Potřebujete právní pomoc, která zajistí vymáhání odškodnění, zastoupení pozůstalých v trestním řízení a případné jednání s viníkem nehody? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Poskytneme vám nejprve potřebnou právní konzultaci zdarma a následně váš případ posoudíme.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies