Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

774 034 828

Výpočet ztížení společenského uplatnění po autonehodě

Kdy lze žádat ztížení společenského uplatnění? Jak se pohybuje výše náhrad? A kdy je nutné odškodnění uplatnit?


Co je ztížení společenského uplatnění

Jedná se o náhradu nemajetkové újmy na zdraví. Poškozený ji může žádat v případě, že u něj přetrvávají zdravotní komplikace, i když již došlo k relativnímu ustálení zdravotního stavu. Toto odškodnění nežádají pouze poškození s vážnými trvalými následky, ale také poškození s lehkými zdravotními omezeními, které vznikly v souvislosti s dopravní nehodou.

PŘÍKLAD trvalých následků: bolest v páteři, omezená hybnost končetin, duševní strádání. 

Ztížení společenského uplatnění je odborný pojem pro náhradu za trvalé následky po autonehodě.

Výpočet ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění se posuzuje na základě Metodiky Nejvyššího soudu pro náhradu nemajetkové újmy na zdraví. 

  • U méně závažných trvalých následků se pohybuje kolem 200 000 Kč.
  • U středně závažných trvalých následků se může jednat o rozmezí od 400 000 do 1 500 000 Kč
  • U nejzávaznějších trvalých následků se může odškodnění vyšplhat až k milionovým hodnotám

POZOR: Konkrétní výše odškodnění pochopitelně závisí na mnoha faktorech. Proto je třeba každý případ posoudit individuálně. 


Kdy uplatnit odškodnění trvalých následků

Ztížení společenského uplatnění se hodnotí obvykle rok po dopravní nehodě. Dejte si pozor na situace, kdy pojišťovna opakovaně a dlouhodobě odmítá vyřízení této náhrady. Jako odůvodnění používá zpravidla to, že ještě nedošlo ke konečnému a definitivnímu ustálení zdravotního stavu. 

Pokud se ale vše protahuje příliš dlouho, může dojít až ke vzniku promlčecí práva na odškodnění a tím pádem i ztrátu nároku na finanční kompenzaci. 

Pomůžeme vám získat odškodnění, na které máte nárok

Je pro vás řešení odškodnění ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě náročné? Využijte služeb naší specializované advokátní kanceláře. 

Zajistíme vám také znalecký posudek od odborníků, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. Náklady za vypracování znaleckého posudku hradíme my, a to s vědomím, že nám budou později proplaceny pojišťovnou.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies