Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Výše odškodnění při dopravní nehodě

Jak se pohybuje výše odškodnění při dopravní nehodě u jednotlivých náhrad? A co je třeba v jednotlivých případech doložit?  


Výše odškodnění bolestného

U nejlehčích zranění odškodnění bolestného obvykle začíná na 10 000 Kč. U středně závažných nehod se pohybuje v řádech desítek tisíc korun
U vážných zranění se jedná o až o řády statisíců korun

NÁŠ TIP: Odškodnění bolestného můžete začít řešit již po prvotním ošetření nebo hospitalizaci. Není třeba čekat na skončení pracovní neschopnosti. 

Výše odškodnění ušlého výdělku

Jedná se o rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před nehodou a proplacenými nemocenskými dávkami. Při výpočtu ušlého výdělku OSVČ se postupuje odlišně. 

NÁŠ TIP: Tuto náhradu může žádat i OSVČ, a to bez ohledu na to, zda pobírala nemocenské dávky. 


Výše odškodnění nákladů léčení

Stanovuje se na základě účtenek zejména za medikamenty, fyzioterapii, regulační poplatky či léčebné pomůcky.

NÁŠ TIP: Účtenky, které by s náklady léčení mohly souviset, si vždy uschovejte. 

Výše odškodnění nákladů péče o nesoběstačného poškozeného

Počítá se na základě počtu hodin, které byly stráveny pomocí rodiny nebo třetích osob. Tento počet hodin se následně násobí hodnotou soukromé pečovatelské služby. O tento výpočet je většinou spor s pojišťovnou.

NÁŠ TIP: Většina poškozených o této náhradě neví. Nebojte se však o ni požádat. 


Výše náhrady cestovného do zdravotních zařízení

Ať už cestujete vlastním autem, nebo MHD. Pokud používáte vozidlo, lze kromě pohonných hmot žádat také amortizaci vozidla

NÁŠ TIP: Výpočet lze realizovat na základě  technického průkazu vozidla. Není nutné si schovávat účtenky za naftu nebo benzín. 

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Je obvykle nejvyšším odškodnění nemajetkové újmy. Bývá vyšší než bolestné.

NÁŠ TIP: Ztížení společenského uplatnění se hodnotí až rok po dopravní nehodě. 

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies