Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Jak podat žalobu k soudu

Zjistěte, jaké se platí poplatky, jaké jsou vaše povinnosti a co má žaloba obsahovat.


Soudní poplatky

Dobrá zpráva! V případě, že podáváte žalobu ve sporu o odškodnění újmy na zdraví při dopravní nehodě, nebudete hradit žádný soudní poplatek.

Tyto spory jsou totiž od soudního poplatku osvobozené.

Povinnosti žalobce

Žalujete-li, pak musíte své tvrzení doložit důkazy (žalobce musí unést břemeno tvrzení a břemeno důkazní). Musíte tedy zejména dokázat, že vám byla způsobena újma na zdraví. Ve složitých sporech o odškodnění dopravní nehody to ale není snadné. Obraťte se proto na specializovaného advokáta.


Na co nezapomeňte

V žalobě musíte uvést veškeré okolnosti dopravní nehody a okruh uplatněných náhrad. K tomu všemu je třeba doložit potřebné důkazy.

Žaloba musí obsahovat přesně specifikovaný a určitý žalobní návrh, tzv. petit. V něm jako žalobce navrhujete, jak má soud ve věci rozhodnout.

Obsah žaloby

Žaloba musí být písemná a musí obsahovat:

  • Označení určeného soudu.
  • Označení žalobce a žalovaného včetně případných zástupců.
  • Označení žaloby – co žalujete.
  • Popis rozhodných skutečností (tzv. žalobní narace).
  • Označení důkazů k prokázání těchto skutečností.
  • Žalobní návrh – tzv. petit.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies