Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Limity pojistného plnění

Víte, jaké jsou minimální limity pojistného plnění při dopravní nehodě? A kdy tyto limity nestačí?


Minimální limity

Minimální limity pojistného plnění dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla činí:

Na každého zraněného

Při újmě na zdraví 50 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Bez ohledu na počet poškozených

Při škodě na majetku a ušlém zisku 50 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených. Pokud uplatňuje nárok více poškozených a celkový součet všech částek je vyšší než limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě, pojistné plnění každému poškozenému se poměrně snižuje podle limitu v pojistné smlouvě.

Kdy pojistný limit nestačí

Už jste někdy byli svědky, nebo jste viděli hromadnou dopravní nehodu? Například při náledí na dálnici, kde se pohybuje velké množství vozidel?

Způsobíte-li hromadnou dopravní nehodu – velké škody mohou být nejenom na majetku (vozidla, příslušenství silnice/dálnice), ale také více zranění a úrazů, uvedené zákonné limity vůbec nemusejí stačit.

Jezdíte-li často a pohybujete-li se v hustém provozu s větším množstvím vozidel a účastníků provozu, zvažte navýšení limitů ve své pojistné smlouvě. Pojišťovny nabízejí limity 50, 75 i 100 mil. Kč.

TIP: Zjistěte více o odškodnění po dopravní nehodě.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies