Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Kdo vyplácí bolestné po autonehodě

Kdo může po dopravní nehodě žádat bolestné? Kdy o něj lze žádat? A kdo jej vyplácí?


Kdo může žádat odškodnění po dopravní nehodě

Právo na odškodnění není určeno pouze řidičům, ale každému, kdo byl zraněn následkem nezaviněné autonehody. Jednat se tedy může také o spolujezdce, chodce, cyklisty či cestující v autobusové či tramvajové
dopravě.

Tento nárok vzniká i při utrpění lehčích zranění (např. pohmožděniny). Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení tedy není podmínkou pro uplatnění odškodnění bolestného po autonehodě

Kdy lze žádat bolestné po dopravní nehodě

Bolestné představuje náhradu nemajetkové újmy, na kterou má zpravidla nárok každý zraněný nezaviněnou autonehodou. Tuto náhradu lze požadovat již po prvním lékařském ošetření po autonehodě. Není tedy nutné čekat na okamžik, kdy dojde ke stabilizaci zdravotního stavu nebo ukončení pracovní neschopnosti. 

Výpočet odškodnění se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, kdy je pro každé zranění stanoven konkrétní počet bodů podle závažnosti. Pokud dojde k více zranění, body se sčítají. 


Kdo vyplácí bolestné po dopravní nehodě

Odškodnění bolestného se může poškozený domáhat přímo u viníka dopravní nehody nebo u pojišťovny vozidla viníka z tzv. povinného ručení.

Z naší praxe doporučujeme uplatnit nárok na odškodnění u pojišťovny vozidla, jelikož jde o rychlejší a praktičtější řešení.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies