Vymůžeme vám odškodnění, na které máte nárok

720 072 059

Jak vyplnit protokol o dopravní nehodě

Zdá se vám záznam o dopravní nehodě složitý? Čtěte návod, jak ho správně vyplnit krok za krokem.

Bílá část: vyplní řidiči obou vozidel

1: Datum a  hodinu vyplňte co nejpřesněji. Například 1.12.2016 v 18:10.

2: Místo: Uveďte adresu domu nejblíž nehody, mimo město pak kilometr silnice. Například Novákova 15, Praha, nebo dálnice D5, 64. kilometr nedaleko sjezdu na Ejpovice.

3: Zranění: Zaškrtněte Ano, jen pokud došlo během nehody ke zranění.

[/one_half]

4: Jiná škoda: Zaškrtněte ano, pouze pokud vznikla i jiná škoda, než na vozidlech (například pouliční osvětlení).

5: Svědci:  Vyplňte jméno a adresy svědků (například podle občanského průkazu). Nezapomeňte také na telefon. Podtrhněte jméno spolujezdce.

Modrá a žlutá část: vozidlo A a B

6: Pojištěný: Zapište jméno a adresu trvalého bydliště majitelů obou vozů, kteří jsou uvedeni na smlouvě o povinném ručení. Nezapomeňte na telefonní čísla (nejlépe mobil).

7. Vozidlo: Napište značku auta, rok výroby a poznávací značku. Všechny údaje najdete v malém technickém průkazu (techničáku).

8. Pojistitel: Napište, u jaké pojišťovny má majitel vozu sjednané povinné ručení (pobočka není nutná). Na zelené kartě najdete číslo pojištění, které také zapište. Máte-li sjednané i havarijní pojištění, zaškrtněte ANO.

9. Řidič: Vůz mohl řídit někdo jiný než jeho majitel. Proto napište také jméno a adresu trvalého bydliště řidiče vozu v době nehody (využijte například občanský průkaz). Nutné je vyplnit číslo řidičáku a číslo skupiny motorových vozidel, pro které platí oprávnění řídit (najdete na řidičáku).

10. Označte šipkou na obrázku auta místo, kde se auto střetlo s druhým vozem. Levý přední roh auta A a pravý přední roh auta B.

11. Viditelná poškození: Jen stručně napište, k jakému poškození vozu došlo. Například: přední nárazník, levé světlo, blatník, kapota motoru.

12. Zaškrtněte odpovídající body: Křížkem zaškrtněte situace při dopravní nehodě. Ostatní nechejte nevyplněné. Křížky spočítejte a do posledního pole zapište počet křížků. Pokud by vám to nestačilo, k záznamu o nehodě připojte vlastní prohlášení sepsané na papíře.

13. Nákres: Podle zaškrtnutých políček v kroku 12 nakreslete situaci dopravní nehody. Načrtněte silnice a ulice s jejich názvy a s popisem hlavní/vedlejší. Šipkami vyznačte směr jízdy obou aut a jejich postavení v okamžiku nehody. Zaznačte také dopravní značky (stačí napsat název značek, nemusíte je kreslit).

14. Poznámky: Pokud se něco někam nevešlo, napište to sem.

15. Podpisy řidičů: Oba řidiči musejí záznam podepsat.

POZOR: Jeden záznam je třeba odevzdat do pojišťovny viníka nehody. Každý z řidičů si nechá jednu kopii.

© JUDR. Zbyněk Drobiš | ochrana osobních údajů | cookies